Nordisk Renting förvärvar en strategisk fastighet i Åbo och välkomnar Revvity som ny kund

Revvity är ett välkommet tillägg i Nordisk Rentings växande portfölj i Norden, som i och med förvärvet växer ytterligare inom sektorn life science.

Fastigheten är fullt uthyrd till Revvity Inc., som är ett av världens ledande företag inom life science och diagnostik. Fastigheten är strategiskt belägen mellan industriområdena Biolaakso och Lauste, ungefär 5 km sydost om Åbo Centrum. Fastigheten och Revvity är en del av ’HealthTurku’, Åbos etablerade kluster inom science och teknologi, och består av laboratorier, produktionsutrymmen samt kontor om ca 29,000 kvm. Fastigheten är en av de största lokalerna Revvity är verksamma i inom F&U samt produktion, och är fortsatt välfungerande för verksamheten, vilket deras långvariga närvaro i fastigheten påvisar.

“Fastigheten är strategiskt viktig för Revvitys verksamhet, då den är belägen i Åbos kluster för life science bland ett flertal andra företag inom branschen samt två universitet som bidrar med en unik omgivning för utveckling och tillväxt av företagets verksamhet”, säger Petri Kallio, Managing Director på Revvity Turku.

“Vi är glada över möjligheten att få starta en ny affärsrelation med Revvity och stödja deras fortsatta utveckling på detta strategiska område. Transaktionen är i linje med vår strategi för fortsatt tillväxt och utveckling av långsiktiga kundrelationer med stora företag samt den offentliga sektorn i Norden”, säger Anders Hammarstedt, tillförordnad VD för Nordisk Renting.

Ytterligare information och kontaktuppgifter:

Anders Hammarstedt, +46 70 202 3011, anders.hammarstedt@natwest.com 

Marko Juhokas, +358 40 735 4997, marko.juhokas@natwest.com

Antti Tuomaala, +358 50 479 7000, antti.tuomaala@natwest.com