Nordisk Renting tecknar ett 15-årigt avtal med Norsk Bibliotekstransport (NBT)

Nordisk Renting fortsätter att växa med en ny kund inom logistik i Larvik.

NBT har tecknat ett 15-årigt avtal med Nordisk Renting gällande en nybyggd lager- och logistikfastighet om 8 100 kvm. Avtalet inkluderar en framtida köpoption för kundens rådighet över fastigheten. NBT är helägt av Biblioteksentralen SA som i sin tur ägs av kommuner och Norsk biblioteksförening.

Anläggningen är utrustad med moderna lösningar som möter dagens ESG-krav, anläggningen förväntas erhålla BREEAM-NOR Good certifiering samt energiklass A. Anläggningen har en strategisk lokalisering i Ringdalskogen logistikpark mellan Larvik och Sandefjord i Norge.

Nordisk Rentings lösning med köpoption passar oss väl och vi ser fram emot ett långsiktigt och bra samarbete. Anläggningen har en strategisk position för vår verksamhet, god byggnadsteknisk standard och är väl anpassad för framtiden, säger Christian Narmo, VD NBT.

Vi fortsätter vår tillväxt i Norge med en ny långsiktig kundrelation och strategiskt långsiktig tillgång med hög energiklassificering. Transaktionen är i linje med vår strategi där vår roll är att vara en kapitalpartner till stora företag och offentlig sektor i Norden, säger Anna Hallsten, VD Nordisk Renting.

Nordisk Renting erbjuder en stabil och långsiktig relation med flexibla lösningar för ägande av strategiska fastigheter för stora företag och offentlig sektor i Norden. Detta medger optimering av kapital och kostnader över tid samtidigt som det skapar rådighet både över fastigheten samt ägarskapet för kunden genom en köpoption. 

Vika Project Finance har agerat rådgivare samt advokatfirman Wiersholm har varit juridiskt ombud. Övertagande sker 11 juli.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Person, Transaktionschef, jakob.persson@natwest.com, +46 72 211 35 31

Ludwig Parke, ludwig.parke@natwest.com, +46 73 415 92 39