Frigör kapital till er verksamhet

Sälj din strategiskt viktiga fastighet eller infrastrukturrelaterade tillgång till oss. Teckna ett långsiktigt hyresavtal samtidigt som du behåller kontrollen och möjligheten att köpa tillbaka tillgången, till förutbestämd kostnad och tidpunkt.

Kunden är vårt huvudfokus, alltid. Nordisk Rentings signum kännetecknas av långsiktigt samarbete och starkt partnerskap, där vi vill hjälpa er att utveckla er verksamhet.

Långsiktighet

Med flexibla lösning tillgodoser vi era behov.

Såhär fungerar det
1
FÖRSÄLJNING AV TILLGÅNG

Ni säljer er fastighet till oss och frigör kapital till er kärnverksamhet. Vi har även möjlighet att finansiera nybyggnationer om tillgången är strategisk och långsiktigt viktig för er verksamhet.

2
AVTAL

Vi ingår ett hyresavtal där ni om hyresgäst bibehåller kontroll över er fastighet. Vi är transparanta och konsekventa i våran lösning. Med vår modell vet du vad du får.

3
KONTROLL

Ni bibehåller kontroll över tillgången. Vårat fokus är på långsiktiga kundrelationer och kan finansiera hållbara investeringar under vårat partnerskap.

4
ÅTERKÖPSOPTION

Avtalen kan inkludera optionsavtal, där ni ges möjlighet att köpa tillbaka tillgången till förutbestämda villkor gällande pris och tidpunkt. Hyran som betalas under avtalstiden bidrar till att amortera tillgångens restvärde, vilket resulterar i ett lägre återköpspris om optionen nyttjas. Ni får dämed ta del av potentiell ökning av marknadsvärdet.

Är detta något för er?

Vår lösning lämpar sig för finansiellt starka företag och offentliga parter som äger fastigheter eller infrastrukturtillgångar som är strategiskt viktiga för sin verksamhet.

För oss är kunden det viktigaste, inte tillgångens geografiska läge. Vår lösning är även applicerbar på nybyggnation.