Trygghet, flexibilitet och kontroll för din organisation

Vi erbjuder kapitallösningar för era fastigheter och infrastruktur-tillgångar, där ni behåller kontrollen.

För oss är alltid kunden i fokus. Vi vill upprätthålla en ömsesidig fördelaktig relation och hjälpa er att utvecklas. Långsiktigt samarbete och starka partnerskap är våra främsta kännetecken.

Långsiktighet & kontroll

Med flexibla lösningar tillgodoser vi era behov.

Såhär fungerar det
1
Försäljning av tillgång

Ni säljer er fastighet till oss och frigör kapital till er kärnverksamhet. Vi har även möjlighet att finansiera nybyggnationer om tillgången är strategisk och långsiktigt viktig för er verksamhet

2
AVTAL

Vi ingår ett hyresavtal där ni som hyresgäst bibehåller kontroll över er fastighet. Vi är transparanta och konsekventa i våran lösning. Med vår modell vet du vad du får.

3
KONTROLL

Ni bibehåller kontroll över tillgången. Vårat fokus är på långsiktiga kundrelationer och kan finansiera hållbara investeringar under vårat partnerskap.

4
ÅTERKÖPSOPTION

Avtalen kan inkludera optionsavtal, där ni ges möjlighet att köpa tillbaka tillgången till förutbestämda villkor gällande pris och tidpunkt. Hyran som betalas under avtalstiden bidrar till att amortera tillgångens restvärde, vilket resulterar i ett lägre återköpspris om optionen nyttjas. Ni får därmed ta del av potentiell ökning av marknadsvärdet.

Är detta något för er?

Vår lösning lämpar sig för finansiellt starka företag och offentliga parter som äger fastigheter eller infrastrukturtillgångar som är strategiskt viktiga för sin verksamhet.

För oss är kunden det viktigaste, inte tillgångens geografiska läge. Vår lösning är även applicerbar på nybyggnation.