Anna Hallsten som ny vd för Nordisk Renting

Nordisk Rentings styrelse har beslutat att utnämna Anna Hallsten till ny vd för bolaget. I rollen som vd kommer hon även att ingå i bolagets styrelse.

Anna Hallsten

Anna kommer senast från rollen som vd för Arctic Securities svenska filial där hon arbetat de senaste åtta åren. Anna har lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom den finansiella sektorn samt en insikt i både finansiella finansieringslösningar och en entreprenöriell miljö.

”Jag är glad att välkomna Anna Hallsten till Nordisk Renting. Hennes erfarenhet går hand i hand med vår långsiktiga tillväxtstrategi för bolaget. Framöver väntar en mycket spännande uppgift gemensamt med ett redan starkt team”, säger Niklas Johansson, styrelseordförande Nordisk Renting.

”Jag är otroligt glad och stolt över att bli en del av Nordisk Renting. Jag ser med entusiasm fram emot att leda Nordisk Renting och tillsammans med alla duktiga medarbetare fortsätta arbetet med bolagets tillväxt”, säger Anna Hallsten.

Anna efterträder Caroline Bertlin som avgick från rollen som vd vid årsskiftet vilket tidigare kommunicerats. Anna tillträder rollen den 1 maj 2024. Fram till dess är bolagets finansdirektör Anders Hammarstedt även fortsatt tillförordnad vd för Nordisk Renting.

Nordisk Renting har över 35 års erfarenhet som kapitalpartner genom hyreslösningar där kunden behåller kontrollen över strategiska fastigheter och infrastruktur i Norden. Vi samarbetar med statliga myndigheter, kommuner och ledande nordiska företag. Vi kombinerar lokal närvaro och långa kundsamarbeten med en finansiell styrka via vår ägare NatWest.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, styrelseordförande i Nordisk Renting, nås via Nordisk Renting 072 981 50 02