Nordisk Renting inleder nytt strategiskt samarbete

Nordisk Renting förvärvar en industrifastighet på Finnslätten i Västerås från Castellum. I samband med förvärvet tecknas nya skräddarsydda avtal som erbjuder ABB Motion flexibilitet, tillgång till kapital för uppgradering och utveckling samt kontroll genom framtida möjlighet till återköp.

”Den här affären är helt i linje med vår strategi att fortsätta växa och utveckla långsiktiga partnerskap tillsammans med storföretag och den publika sektorn i Norden”, säger Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting.

Fastigheten omfattar ca 26 500 kvm uthyrningsbar yta och inrymmer produktionsverksamhet samt kontorsytor för ABB Motion. Byggnaden har alltsedan uppförandet nyttjats av dem och är en viktig del av helheten i ett område som präglas av stark utveckling.

”Vår roll är att vara en långsiktig kapitalpartner. Kunden tryggar möjligheter och kapital till utveckling av verksamheten samt kontroll över en verksamhetskritisk tillgång utan att binda kapital. Vi vill passa på att tacka alla för ett gott samarbete i att nå fram till en bra affär för samtliga parter, fortsätter” Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting.

Om Nordisk Renting – Vi skapar möjligheter, hjälper företag, samhällen och människor att lyckas
Nordisk Rentings affärsidé är att skapa kundanpassade affärslösningar som möjliggör en långsiktig och strategisk affärsrelation som sträcker sig över cykler. Därigenom kan kunderna optimera kapital och kostnader över tid, samtidigt som man behåller operationell kontroll och ägandekontroll över sina strategiskt viktiga tillgångar. Nordisk Renting bildades 1986 och har verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Kunderna är främst större företag samt kommunala och statliga parter.